PREMIUMWORKED – Woodworked Dissected Garfield

MSP: LND-22WWDSGF07

Pre-Order closed.

————————————————–

Từ hôm nay đến 30/05/2023

Giá: 51,711,000đ

————————————————–

Từ 31/05/2023 đến 29/06/2023

Giá: 56,882,000đ

————————————————–

Từ 30/06/2023 đến 29/09/2023

Giá: 62,570,000đ

————————————————–

Sau 01/10/2023

Giá: 75,084,000đ

————————————————–

DỰ KIẾN HÀNG VỀ: Jun 2023

————————————————–

Sản phẩm này sẽ được phát hành vào ngày at a future date
MSP: LND-22WWDSGF07