BR JIANG SHI: GLOW IN THE DARK EXCLUSIVE

MSP: MEDBA000JIANGSHI1000GID
SIZE: 1000%

Hết hàng
MSP: MEDBA000JIANGSHI1000GID

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 7.7 kg
Kích thước 45 × 35 × 83 cm