BE@RBRICK UM JUNIOR 2020 1000%

MSP: UM1000
SIZE: 1000%

Hết hàng
MSP: UM1000

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 6.85 kg
Kích thước 45 × 35 × 83 cm