BE@RBRICK ROBIN (THE NEW BATMAN ADVENTURES) 100% & 400%

MSP: 4530956606453
SIZE: 100% & 400%

US$318.85


Do website đang cập nhật nên khi có nhu cầu tư vấn, xin quý khách vui lòng gọi điện thoại cho số hotline để được hỗ trợ tốt nhất.

Sản phẩm này sẽ được phát hành vào ngày at a future date
MSP: 4530956606453

Additional information

Weight 1.5 kg
Dimensions 22 × 14 × 32 cm