BE@RBRICK PINK PANTHER CHROME Ver.100% & 400%

MSP:
SIZE: 100% & 400%

Pre-Order closed. Sản phẩm này sẽ được phát hành vào ngày at a future date

Additional information

Weight 1.5 kg
Dimensions 22 × 14 × 32 cm