CosmiQ x One Piece Nami

MSP: LND-22CQOP17-NM

Pre-Order closed.

————————————————–

Từ hôm nay đến 30/05/2023

Giá: 4,855,000đ

————————————————–

Từ 31/05/2023 đến 29/06/2023

Giá: 5,341,000đ

————————————————–

Từ 30/06/2023 đến 29/09/2023

Giá: 5,875,000đ

————————————————–

Sau 01/10/2023

Giá: 7,050,000đ

————————————————–

DỰ KIẾN HÀNG VỀ: Oct 2023

————————————————–

Sản phẩm này sẽ được phát hành vào ngày at a future date
MSP: LND-22CQOP17-NM