BE@RBRICK TOM (Classic Color) 1000% (TOM AND JERRY)

MSP: 4530956606507
SIZE: 1000%

Pre-Order closed. Sản phẩm này sẽ được phát hành vào ngày at a future date
MSP: 4530956606507

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 6.5 kg
Kích thước 45 × 35 × 83 cm