FREENY’S HIDDEN DISSECTIBLES ONE PIECE (LADIES EDITION) – PCS

MSP: LND-23TAFHDOPS504

US$23.61

Pre-Order closed.

————————————————–

Từ hôm nay đến 30/05/2023

Giá: 549,000đ

————————————————–

Từ 31/05/2023 đến 29/06/2023

Giá: 604,000đ

————————————————–

Từ 30/06/2023 đến 29/09/2023

Giá: 664,000đ

————————————————–

Sau 01/10/2023

Giá: 797,000đ

————————————————–

DỰ KIẾN HÀNG VỀ: Jun 2023

————————————————–

Sản phẩm này sẽ được phát hành vào ngày at a future date
MSP: LND-23TAFHDOPS504

Thông tin bổ sung

Kích thước 13.5 × 12.3 × 9 cm