Cherry Bombom by Yuko Shimizu

MSP: ORG-23YSCBBOG19

Pre-Order closed.

————————————————–

Từ hôm nay đến 30/05/2023

Giá: 7,699,000đ

————————————————–

Từ 31/05/2023 đến 29/06/2023

Giá: 8,469,000đ

————————————————–

Từ 30/06/2023 đến 29/09/2023

Giá: 9,316,000đ

————————————————–

Sau 01/10/2023

Giá: 11,179,000đ

————————————————–

DỰ KIẾN HÀNG VỀ: Nov-23

————————————————–

Sản phẩm này sẽ được phát hành vào ngày at a future date
MSP: ORG-23YSCBBOG19