BE@RBRICK PINK PANTHER CHROME Ver.100% & 400%

MSP:
SIZE: 100% & 400%

Pre-Order closed. Sản phẩm này sẽ được phát hành vào ngày at a future date

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 22 × 14 × 32 cm