BEARBRICK J.S.B. 3RD BLUE VER. 1000%

MSP: 5085493025490
SIZE: 1000%

US$3,472.47

Hết hàng
MSP: 5085493025490

Thông tin bổ sung

Kích thước 45 × 35 × 83 cm