Điều Khoản Đặt Vé

1. Cơ sở thỏa thuận

1.1 Hệ thống đặt vé Cáp treo Bà Nà Hills trực tuyến dành riêng cho khách hàng của POP MART (dưới đây gọi là “hệ thống đặt vé”) tham dự các ngày khai trương của POP MART thuộc TORAGON HE. Khi thực hiện đặt vé tại hệ thống của chúng tôi có nghĩa bạn đã đồng ý với các điều kiện và điều khoản áp dụng, và các thông báo, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những điều kiện sử dụng của Website. Nếu bạn không có ý định mua và bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều kiện sử dụng hoặc các điều khoản và điều kiện áp dụng khác, vui lòng KHÔNG SỬ DỤNG hệ thống đặt vé của chúng tôi.

1.2 Các thông tin trong hệ thống đặt vé có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn vui lòng truy cập vào các trang web của chúng tôi để xem lại Điều khoản này.

2. Sử dụng mục đích cá nhân và phi thương mại

Hệ thống đặt vé chỉ dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn không được chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ thu được từ hệ thống đặt vé này.

3. Sử dụng hệ thống đặt vé

3.1 Hệ thống đặt vé chỉ đơn thuần là cung cấp vé cáp treo Bà Nà Hills sẵn có và thực hiện đặt chỗ hợp pháp cho bạn và những người cùng đi với bạn. Chúng tôi có quyền từ chối truy cập của bạn vào hệ thống khi nghi ngờ bạn lạm dụng hệ thống.

3.2 Việc đặt vé của bạn chịu ảnh hưởng bởi các điều khoản và điều kiện khác. Sử dụng hệ thống của chúng tôi, bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện mua, bao gồm cả thanh toán toàn bộ số tiền khi mua và tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế về sự sẵn có của giá vé, sản phẩm hay dịch vụ.

3.3 Bạn có quyền sử dụng hệ thống đặt vé để mua vé hợp pháp.

4. Quy tắc đặt vé

4.1 Phải có một người lớn đi cùng trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi tại thời điểm dùng vé) và trẻ em (từ 2 đến dưới 12 tuổi tại thời điểm dùng vé). Vé cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em đi kèm với người lớn đặt trên hệ thống phải được thực hiện trong cùng một lần đặt vé. Trẻ em cao dưới 1m thì sẽ được miễn phí vé, trẻ em cao từ 1m đến 1m4 sẽ mua theo giá vé dành riêng cho trẻ em và trẻ em cao từ 1m4 trở lên sẽ mua theo giá vé người lớn.

4.2 Sau khi bạn đặt vé và thanh toán thành công trên hệ thống, bạn sẽ nhận được email xác nhận đặt vé kèm mã QR của vé.

4.3 Bạn phải thanh toán ngay khi đặt vé. Giá vé và các loại thuế, phí sẽ được ghi trên hệ thống và tính bằng VND.

4.4 Bạn phải xuất trình mã QR tại quầy thông tin của POP MART tại sảnh vào của Sun World Ba Na Hills, để được đổi vé giấy lên cáp treo và nhận quà của POP MART.

5. Không sử dụng cho mục đích phạm pháp

5.1 Hệ thống không chấp nhận việc sử dụng cho mục đích phạm pháp. Bạn không được sử dụng hệ thống đặt vé của TORAGON HE để thực hiện bất kỳ việc đặt vé trái phép, đầu cơ, hoặc lừa đảo.

5.2 Bạn không được:
(a) bán lại các dịch vụ của hệ thống đặt vé cho bên thứ ba; hoặc
(b) sử dụng hệ thống đặt vé cho bất kỳ hoạt động liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật; hoặc
(c) sử dụng hệ thống đặt vé để can thiệp vào việc đặt vé của người dùng khác; hoặc
(d) sử dụng các phương pháp khác để giao dịch hoặc thu thập thông tin khi bạn không thể sử dụng hệ thống của chúng tôi.
Nếu hệ thống bán vé của TORAGON HE nghi ngờ bạn vi phạm, hoặc sẽ vi phạm một trong các điều kiện sử dụng, TORAGON HE có quyền hủy bỏ việc đặt của bạn mà không cần đưa ra lý do hoặc thông báo tới bạn.

6. Giới hạn sử dụng

TORAGON HE có toàn quyền (bao gồm cả dấu hiệu dịch vụ, bản quyền và quyền sáng chế) về các phần mềm, thông tin và tài liệu có sẵn trong hệ thống đặt vé. Bạn không có quyền tải về hoặc lấy bất kỳ phần mềm, thông tin hoặc các tài liệu có sẵn trong hệ thống mà không có sự cho phép bằng văn bản của TORAGON HE và tuân thủ đầy đủ pháp luật nước Việt Nam và các quy định áp dụng khác.

7. Độ tuổi và trách nhiệm

Bạn phải cam kết đủ tuổi pháp lý để sử dụng hệ thống đặt vé phù hợp với các điều kiện sử dụng và có trách nhiệm pháp lý trong quá trình sử dụng hệ thống đặt vé trên trang web này. Bạn chịu trách nhiệm, về tài chính, cho tất cả các mục đích sử dụng trang web này bao gồm do chính bạn và những người sử dụng thông tin đăng nhập của bạn. Bạn sẽ quản lý tất cả các hành vi sử dụng hệ thống đặt vé dưới tên hoặc tài khoản của bạn. Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp trong việc sử dụng hệ thống đặt vé là đúng sự thật và chính xác.

8. Miễn trách nhiệm

Hệ thống đặt vé được cung cấp “hiện tại” và sẽ có những rủi ro có thể xảy ra và bạn có trách nhiệm về việc sử dụng các hệ thống đặt bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân hoặc kinh doanh. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, TORAGON HE từ chối tất cả các đảm bảo và cam kết đối với hệ thống đặt vé bao gồm thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác hoặc tương thích giữa hệ thống đặt chỗ và bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng.

9. Không đảm bảo

TORAGON HE không đảm bảo rằng việc truy cập và / hoặc sử dụng hệ thống đặt vé của bạn sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc bất cứ thông tin, dữ liệu, nội dung, phần mềm hoặc tài liệu khác có thể truy cập trong hệ thống sẽ không có lỗi, virus hoặc các thành phần có hại khác.

10. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, TORAGON HE không chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thiệt hại, mất mát, khiếu nại, bao gồm do sơ suất, cho dù thực tế, ngẫu nhiên, phát sinh hoặc có nguyên nhân liên quan tới bất kỳ các mục sau đây:
(a) truy cập hoặc sử dụng hệ thống đặt vé;
(b) dữ liệu, thông tin hay tài liệu chứa trong hệ thống đặt vé bao gồm cả việc sử dụng các dữ liệu, thông tin hoặc tài liệu để kiểm tra vé, đặt vé hoặc bất kỳ sử dụng khác;
(c) cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, kinh doanh, bao gồm cả chi tiết thông tin ngân hàng và thẻ tín dụng;
(d) việc hoạt động hoặc ngừng hoạt động của của hệ thống hay thất bại của bất kỳ chức năng hoặc dịch vụ gắn với hệ thống đặt vé, toàn bộ hoặc một phần;
(e) bất kỳ truy cập trái phép hoặc vi phạm an ninh vào hệ thống đặt vé qua mạng máy tính toàn cầu; và
(f) bất kỳ hoạt động đặt vé được thực hiện thông qua hệ thống mà không đăng ký hoặc không đầy đủ hoặc bị trì hoãn hoặc có lỗi.

11. Hủy hoặc tạm ngưng dịch vụ

TORAGON HE có thể hủy bỏ hoặc tạm ngưng việc sử dụng các hệ thống đặt vé bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu TORAGON HE nghi ngờ rằng hệ thống đặt vé hoặc User ID của bạn và mật khẩu đang được sử dụng, hoặc có thể được sử dụng:
(a) do người chưa được bạn cho phép; hoặc
(b) vi phạm các điều kiện sử dụng; hoặc
(c) theo cách thức có thể gây ra thiệt hại cho bạn hoặc TORAGON HE. TORAGON HE có thể, bất cứ lúc nào, đơn phương và không đưa ra nguyên nhân hay thông báo, chấm dứt hoặc hạn chế truy cập của bạn với hệ thống đặt vé hoặc từ chối có hiệu lực cho bất kỳ việc đặt vé thông qua hệ thống mà không đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo cho bạn.

12. Bảo mật

TORAGON HE sẽ có biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin mà bạn lưu tại hệ thống đặt vé sẽ được giữ bí mật và bảo vệ khỏi những truy cập trái phép nhưng TORAGON HE không đảm bảo chống truy cập trái phép và sẽ không chịu trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ truy cập trái phép với thông tin đó.

13. Luật áp dụng

Điều khoản được hiểu và điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam và bạn đồng ý với phán quyết của các tòa án ở Việt Nam.